Vergoedingen en  tarieven

De vergoeding van de PMT door uw zorgverzekeraar hangt af van hoe u verzekerd bent, bij welke zorgverzekeraar, en welk verzekeringspakket u heeft afgesloten. Emotie in Beweging heeft geen contracten met zorgverzekeraars. De factuur dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar. In de meeste gevallen krijgt u een gedeelte van het bedrag vergoed. Zorgverzekeraars scharen PMT vaak onder alternatieve geneeswijzen. Voor meer informatie over lijst vergoedingen via zorgverzekeraars, klik hier.

Wanneer u verwezen wordt naar Emotie in Beweging door uw psychiater kan de vergoeding in de meeste gevallen via deze behandelaar lopen. Vraag dit na bij uw psychiater bij verwijzing. Heeft u hier vragen over, stel deze gerust tijdens de PMT-intake.

Tarieven:

Een intakegesprek en individuele pmt-behandeling, kost 90 euro inclusief BTW. Beide duren 75 minuten.*

*NB Wanneer u niet komt op de gemaakte afspraak of zich te laat afmeldt (zie betalingvoorwaarden) krijgt u een factuur van 50 euro, die niet gedeclareerd kan worden.

Betalingsvoorwaarden:

 1. Aan het einde van maand ontvangt u een factuur. U betaalt deze rechtstreeks aan de praktijk Emotie in Beweging, binnen 30 dagen na de factuurdatum onder vermelding van factuurnummer.
 2. De betaling van de factuur vindt bij voorkeur plaats per bankoverschrijving.
 3. U declareert de factuur zelf bij uw zorgverzekeraar.
 4. Bij afmelding van de afspraak, minimaal 24 uur van te voren, worden geen kosten in rekening gebracht.
 5. Bij niet – of te laat afmelden van de afspraak wordt 50 euro in rekening gebracht.
 6. Ieder jaar kan per 1 januari een tariefsverhoging plaats vinden. Deze wordt uiterlijk 1 maand van te voren aangekondigd.
 7. Behandeling vindt uitsluitend plaats op eigen risico.

Voorwaarden bij verzuim betalen van factuur:

 1. Na 30 dagen na de factuurdatum is Emotie in Beweging gerechtigd een betalingsherinnering te zenden, waarvoor €5 in rekening gebracht mag worden.
 2. Is binnen 14 dagen, na het sturen van die betalingsherinnering, de rekening nog niet voldaan dan is therapeut gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen dan in rekening van u.
 3. Bij nalatigheid tot betalen van de factuur kan de behandeling worden stopgezet door Emotie in Beweging.
 4. Voor het treffen van maatregelen overeenkomstig de bovenstaande voorwaarden bij betalingsverzuim geldt dat dit te goeder trouw, in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan uw kant kan ten alle tijden met Emotie in Beweging besproken worden. De schade aan het hulpverleningsproces door niet-betaling dient door therapeut en cliënt zoveel als mogelijk begrensd te worden.

De wet WBGO

Alle bepalingen van de wet WBGO (boek 7, titel 7, afd 5 BW behalve in het BW te vinden in de staatscourant  nr 837 van 1994) zijn van toepassing op de behandelovereenkomst tussen therapeut en cliënt.

Emotie in Beweging

In beweging leert u lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te begrijpen, en uw klachten en problemen anders te benaderen.

Locaties

Werkplek 1
Bilderdijklaan 1
3705 BL Zeist

Werkplek 2
Utrechtseweg 97
3702 AA Zeist