Wat is Psychomotorische Therapie

Doel

Het doel van psychomotorische therapie (PMT) is een bijdrage leveren aan uw gedragsverandering waardoor uw psychische klacht en/of lichamelijke klacht vermindert of verdwijnt. Wanneer het verminderen van de psychische en/of lichamelijke klacht niet haalbaar is, leert PMT u om te gaan met de situatie, en de klacht te accepteren.

Inhoud

Binnen de PMT doet u, individueel en samen met de therapeut lichamelijke activiteiten, oefeningen en opdrachten. Hierbij is de aandacht gericht op lichaamservaring en beweging.
De PMT biedt een veilige plek om nieuwe ervaringen op te doen en te experimenteren met nieuw gedrag op het gebied van voelen, denken en doen. De relatie wordt gelegd tussen datgene wat u ervaart in de PMT en uw dagelijks leven. Ook kan er een relatie gelegd worden met vroegere ervaringen.

In beweging leert u lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te begrijpen, en uw klachten en problemen anders te benaderen.
Emotie in beweging.

Behandeling met PMT

Intake

Tijdens het intakegesprek vertelt u over uw klacht en brengt uw hulpvraag onder woorden. Vervolgens wordt dit uitgewerkt in een behandelplan en met u besproken. Het behandelplan is de leidraad voor uw behandeling.

De intake duurt een uur.

In de praktijk

De PMT-sessie start met een kort gesprek. Daarna wordt door middel van gekozen bewegings- en/of lichaamsgerichte oefeningen aangesloten bij uw hulpvraag.

De  aangeboden bewegingsoefeningen tijdens de PMT komen uit de dans, sport en het bewegingsonderwijs bijv. balspelen of bewegen op muziek. Voor de oefening in lichaamservaring worden verschillende methoden toegepast, zoals  bijv. ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen. Ook kijken we tijdens de PMT naar hoe u omgaat met de opdrachten, het materiaal, met uzelf en eventueel met anderen. Voor meer informatie over de inhoud van PMT, klik hier.  PMT wordt ook in groepsverband gedaan. Binnen mijn praktijk bied ik voornamelijk individuele therapie aan volwassenen. De PMT- sessie wordt met een gesprek afgesloten.

Een individuele PMT-sessie  duurt, net als de intake een uur.

Psychomotorisch therapeut

De therapeut kijkt naar en benoemt met u de signalen van uw lichaam, zoals bewegingspatronen, lichaamstaal, ademhaling of lichaamshouding.

Signalen van uw lichaam geven u informatie over uzelf, uw gedachten, uw gevoelens. De therapeut legt de verbinding tussen deze signalen, en uw emotie, en/ of uw gedrag in het dagelijks leven. De therapeut geeft ruimte om uw emotie in de beweging te ervaren.

Eindevaluatie

De PMT wordt afgesloten met een evaluatie gesprek, de eindevaluatie. Er wordt terug gekeken op de hulpvraag bij start van de behandeling, hoe het therapeutisch proces is verlopen en welke bijdrage de PMT op het verminderen van de klacht(en) heeft geleverd.

De duur van de eindevaluatie is evenals de intake en de PMT-sessie een uur.

Emotie in Beweging

In beweging leert u lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te begrijpen, en uw klachten en problemen anders te benaderen.

Locaties

Werkplek 1
Bilderdijklaan 1
3705 BL Zeist

Werkplek 2
Utrechtseweg 97
3702 AA Zeist